Parkeringsplass 104 – 106 – 108

Disse parkeringsplassene tilhører sameiet. Disse har i den siste tiden blitt benyttet uten at dette er avklart med styret.

Bruk uten at dette er avklart vil medføre at det kan bli ilagt kontrollavgift, eller at bilen taues bort

Plassene kan leies eller kjøpes. Ta kontakt med styret hvis dette er av interesse.