Ventilasjon blokker

Lufting kloakk

Utbedringsarbeider er nå ferdigstilt og det skal ikke lengre oppstå problemer med kloakklukt via ventilasjonsanlegget.

Hvis man fra i dag opplever problemer med kloakklukt ønsker vi at det sendes info til styret. Få med adresse, etasje og plassering (H-nummer) .

Til- og fraluft ventilasjon

Regattaveien 1, 3-5, 2-4 skal ikke oppleve problemer med matlukt. Hvis dette skjer fra i dag ønsker vi at det sendes info til styret. Få med adresse, etasje og plassering (H-nummer)

Arbeider for Regattaveien 6,7 og 8 er ikke iverksatt enda forventet iverksatt i løpet av desember.

Filtre alle blokker for å filtrere ut tilfeller av sigarettlukt skal settes inn i løpet av desember.

Styret