Ventilasjon blokker

Det er bestilt utbedring av lufting soil slik at vi skal bli kvitt vond lukt som trekkes inn i anlegget. Arbeidene er forventet ferdigstilt før jul.

Ved neste service  (om 3 uker tid) settes det inn en ny type filter som skal bidra til å fjerne over 95% av partikler i luften. Problem med sigarettlukt bør da forsvinne.

Det er prosess med å inngå avtale om å montere nye avkast på ventilasjon slik at kortslutninger (luft fra avkast blir sugd inn i inntak). Det arbeides med å ferdigstille dette til jul. Leveringstider på utstyr og kapasitet hos entreprenør gjør at utførelse også kan skje på nyåret.
Styret