Misfarget vann

Vannet er misfarget med partikler hos flere. Vi har pratet med kommunen og de mener problemet er internt.

Kommunen har kommet med råd om at alle åpner kraner og spyler ut systemet. Flott hvis alle kan gjøre dette en 15 min fremover.

Bravida (rørlegger) er kontaktet, men det kan fort gå litt tid før de kan komme. Trolig ikke før i morgen.