VAKTHOLD NOKAS

Det iverksettes vakthold med NOKAS fra og med i dag. Det vil utføres flere streifrunder i løpet av døgnet. I forbindelse med dette vil det settes opp merker med vakthold NOKAS på ytterdører til fellesarealer. Tiltaket iverksettes ifm. låser som bores opp på ytterdører til fellesarealer.