Ventilasjon blokker

Det er bestilt utbedring av lufting soil slik at vi skal bli kvitt vond lukt som trekkes inn i anlegget. Arbeidene er forventet ferdigstilt før jul.

Ved neste service  (om 3 uker tid) settes det inn en ny type filter som skal bidra til å fjerne over 95% av partikler i luften. Problem med sigarettlukt bør da forsvinne.

Det er prosess med å inngå avtale om å montere nye avkast på ventilasjon slik at kortslutninger (luft fra avkast blir sugd inn i inntak). Det arbeides med å ferdigstille dette til jul. Leveringstider på utstyr og kapasitet hos entreprenør gjør at utførelse også kan skje på nyåret.
Styret

Misfarget vann – oppdatering

Vi har snakket med Bærum kommune Vann og Avløp flere ganger siden tirsdag. I dag fikk vi vite at Bærum kommune har åpnet en vannledning mot Nesodden, og den ble åpnet denne tirsdagen vi opplevde misfarget vann. Denne ventilen ble åpnet på ettermiddagen, og ut fra hvor mye som ble tatt ut av vann på Nesodden, så vil det påvirke hastigheten av vann i den kommunale vannledningen på Fornebu. Det kommunen hadde sett flere ganger før, er at når vannet endrer hastighet, så løsner det avleiringer på innsiden av vannledningen. Dette er konklusjonen for hvorfor vi opplevde en misfarge på vannet.

Kommunen kunne også legge til at avleiringen i stort er jern noe som ikke har noen negativ helsekonsekvens, men det ser ikke innbydende ut. Kommunen ville ikke anbefale oss å koke vannet.

Vi har opplevd en bedring av vannkvaliteten siden tirsdag ved 19:00 tiden, og det er lite partikler igjen nå. Når alle rør er spylt gjennom, så skal vi være kvitt dette problemet. God helg!

 

Styret

Misfarget vann

Vannet er misfarget med partikler hos flere. Vi har pratet med kommunen og de mener problemet er internt.

Kommunen har kommet med råd om at alle åpner kraner og spyler ut systemet. Flott hvis alle kan gjøre dette en 15 min fremover.

Bravida (rørlegger) er kontaktet, men det kan fort gå litt tid før de kan komme. Trolig ikke før i morgen.

VAKTHOLD NOKAS

Det iverksettes vakthold med NOKAS fra og med i dag. Det vil utføres flere streifrunder i løpet av døgnet. I forbindelse med dette vil det settes opp merker med vakthold NOKAS på ytterdører til fellesarealer. Tiltaket iverksettes ifm. låser som bores opp på ytterdører til fellesarealer.

Ny dør boret opp

Det er registrert enda en dør som er boret opp. Utbedring bestilles fortløpende. Det er lurt å sikre løse eiendeler i garasje og så er det fint om alle følger med og er litt ekstra på alerten. Dette foregår på hele Fornebu. Borer opp låser og så kommer et påfølgende raid senere.