Hvordan er det å ferdes, bo og arbeide på Fornebu?

Hvordan er det å ferdes, bo og arbeide på Fornebu? Hvilke behov har man og hvordan kan fremtidig utvikling bidra til gode lokalt forankrede prosjekter?

 

På vegne av OBOS Fornebu, gjennomfører LÉVA Urban Design for tiden en omfattende spørreundersøkelse blant beboere og brukere av Fornebu og Snarøya.

 

Fornebu-undersøkelsen 2019 skal gi innsikt i hvordan man kan sikre en god videre utvikling av Fornebu ved å innhente behov og meninger for å danne grunnlag for en sosio-kulturell stedanalyse av området.

Vi distribuerer nå undersøkelsen vidt og bredt ut på Fornebu og omegn for å få god oppslutning og håper i den anledning at dette kan være av interesse for dere og at dere har mulighet til å dele undersøkelsen videre med deres beboere.

 

Fornebu-undersøkelsen er digital og er tilgjengelig via følgende lenke: FORNEBU-UNDERSØKELSEN 2019 (https://app.maptionnaire.com/nb/6683/)

 

Undersøkelsen vil være åpen en tid fremover og de som besvarer har mulighet til å være med i trekning av noen flotte premier.

 

Parallelt lanserer OBOS Fornebu en digital medvirkningsplattform – ‘Medvirk Fornebu’. Plattformen er en pilot som skal gjøre det mulig for beboere og brukere på Fornebu å medvirke til pågående og fremtidige OBOS prosjekter:

 

Plattformen er tilgjengelig via:MEDVIRK FORNEBU | OBOS FORNEBU (https://app.maptionnaire.com/nb/6817/)

 

Innspillene vi mottar gjennom denne plattformen vil bli bearbeidet og følges opp gjennom medvirkningsarrangementer lokalt på Fornebu.