Utomhusarbeider

Veidekke er i gang med utbedring av utomhusarbeider ifm. utbedring av reklamasjoner.

Arbeider som utføres er:

Tegningen legges til grunn under følgende forutsetninger:

• Det er enkelte trær på anlegget som er plantet for dypt, antatt 20 stk. Disse vil bli replantet i rett nivå for å gi god vekst.
• 2-3 trær som ikke har god vekst byttes ut.
• Fjerning av oppbinding av trær, eller justering av oppbindingen, på antatt 100 trær.
• Etablere ny granittkant rundt tuntreet, og løfte opp treet, slik at dette får normale vekstvilkår
• Ungtrepleie inklusiv fjerning av kvist, på antatt 50 trær.
3. Setningsskade mellom C2 og C3 tas med. Se vedlagt bilde.
4. Følgeskader etter setningsskadene tas med.

Kontroll av jordybder før planting nytt og bygger opp med mer der det er nødvendig.

tegning utomhus