Vedlikehold – Hekk

Etter mange år ser det nå ut som en del hekker endelig har fått feste og vokser godt. Vedlikehold av hekker som grenser til egne hager/seksjoner har nå flere steder behov for en trim. Vi minner om at dette er seksjonseiers ansvar. Hekk kan være 150cm høy ut mot fellesareal og 120cm mot nabo, med mindre man har avtalt 150 seg i mellom. Hekken skal også trimmes ut mot fellesarealer.

For dere mot veien og spesielt ved inn- og nedkjøringen er det viktig at man trimmer hekken ut mot fortau slik at sikt er best mulig ut fra garasje og innkjøring.

Instruks og regler finnes her:

https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/instruks-for-hekker-og-beplantning/