Utskifting av røykvarslere

Schneider ønsker å starte med utskifting av røykvarslere ifm. service på anlegget. De vil starte i kveld og banker på der det er behov for utskifting. For de som ikke er hjemme vil styret/vaktmester ta kontakt når vi får rapport med gjenstående feil. Kort varsel da dette er en intern åpning leverandør. Disse arbeidene skjer normalt etter service/kontroll og man har oversikt over alle feil.