Utomhusarbeider

Veidekke er i gang med utbedring av utomhusarbeider ifm. utbedring av reklamasjoner.

Arbeider som utføres er:

Tegningen legges til grunn under følgende forutsetninger:

• Det er enkelte trær på anlegget som er plantet for dypt, antatt 20 stk. Disse vil bli replantet i rett nivå for å gi god vekst.
• 2-3 trær som ikke har god vekst byttes ut.
• Fjerning av oppbinding av trær, eller justering av oppbindingen, på antatt 100 trær.
• Etablere ny granittkant rundt tuntreet, og løfte opp treet, slik at dette får normale vekstvilkår
• Ungtrepleie inklusiv fjerning av kvist, på antatt 50 trær.
3. Setningsskade mellom C2 og C3 tas med. Se vedlagt bilde.
4. Følgeskader etter setningsskadene tas med.

Kontroll av jordybder før planting nytt og bygger opp med mer der det er nødvendig.

tegning utomhus

Utskifting av røykvarslere

Schneider ønsker å starte med utskifting av røykvarslere ifm. service på anlegget. De vil starte i kveld og banker på der det er behov for utskifting. For de som ikke er hjemme vil styret/vaktmester ta kontakt når vi får rapport med gjenstående feil. Kort varsel da dette er en intern åpning leverandør. Disse arbeidene skjer normalt etter service/kontroll og man har oversikt over alle feil.

Vedlikehold – Hekk

Etter mange år ser det nå ut som en del hekker endelig har fått feste og vokser godt. Vedlikehold av hekker som grenser til egne hager/seksjoner har nå flere steder behov for en trim. Vi minner om at dette er seksjonseiers ansvar. Hekk kan være 150cm høy ut mot fellesareal og 120cm mot nabo, med mindre man har avtalt 150 seg i mellom. Hekken skal også trimmes ut mot fellesarealer.

For dere mot veien og spesielt ved inn- og nedkjøringen er det viktig at man trimmer hekken ut mot fortau slik at sikt er best mulig ut fra garasje og innkjøring.

Instruks og regler finnes her:

https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/instruks-for-hekker-og-beplantning/