Beboermøte Regattaveien 1-3-5-7 & 2-4

Som seksjonseier til seksjon i R1-3-5-7 & R 2-4 kalles det inn til beboermøte angående plassering av bom utenfor Regattaveien 7.

Bommene ble satt opp etter vedtak i årsmøte for 2017. De skulle hindre
innkjøring på tunet slik at lekeplassen er fri for trafikk, samt
forhindre innkjøring foran soveromsvinduer i 1 et.

FOBO i R-3-7 genererer en del trafikk og i dag står ofte
taxier/minibuss på tomgang utenfor bommen. Dette er ikke ønskelig og
er til sjenanse for leilighetene på hjørnet.

For å ivareta interessen til de som er berørt av bommen er det
hensiktsmessig at berørte adresser bestemmer over følgende forslag:

1. La bommene stå som i dag med blomsterkasser som forhindrer parkering.
2. Flytte bommene parallelt med veien slik at man ikke kan parkere foran de.
3. La bommene stå som i dag, men i åpen stilling. Ev. demonteres etter
vedtak i neste årsmøte.

Møtet avholdes på tunet utenfor R 1-3-5-7 onsdag 19. juni kl 1700. Kan
man ikke delta, send gjerne kommentar og stemme til styret slik at den
medtas.

Styret stiller og tar rollen som møteleder og lager et referat fra
møtet med vedtak. Møtet er ikke et formelt årsmøte, men styret vil
gjennomføre det som vedtas. Ved behov vil styret innstille sak på
årsmøte for 2019 slik at dette formelt vedtas.