Containere

Hei,

Det settes ut 3 stk. containere på gjesteparkeringen ute den 8. mai. Utskifting til 3 stk. nye fredag 10 mai. Innhenting mandag 13. mai.

Det settes ut 2 stk. åpne containere til normalt avfall NB! se listen under og 1 stk. lukket container til EE-avfall

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

Dette må IKKE kastes i containeren:
Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
Matavfall
Impregnerte materialer
Gips
Dekk
Flytende avfall

EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, og lignende Skal kastes i den lukkede containeren.

Vi minner om at det er viktig at det ikke kastes feil. Sameiet får da store ekstrakostnader.

Er containere fulle (til kanten) må det ikke kastes mer i de. Sjåfør må da laste av manuelt og legge i nye containere med konsekvens av merkostnader for sameiet.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar opp plass i fellesarealet.