Garasjevask (Nytt tidspunkt)

Garasjen vaskes 18-19 mai.

Viktig at alle biler er fjernet på dagtid 0800-1700

Det er mulig å parkere på grusplassen som normalt. Bruk av plassen er på egent ansvar. Verken OBOS eller Sameiet er ansvarlig for bruk eller ev. skader. Gjesteparkeringen skal også vaskes så biler må ikke parkeres der.

Leverandør hadde rotet med kalender og hadde dobbeltbooket. Derfor skiftes datoene.

Containere

Hei,

Det settes ut 3 stk. containere på gjesteparkeringen ute den 8. mai. Utskifting til 3 stk. nye fredag 10 mai. Innhenting mandag 13. mai.

Det settes ut 2 stk. åpne containere til normalt avfall NB! se listen under og 1 stk. lukket container til EE-avfall

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

Dette må IKKE kastes i containeren:
Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
Matavfall
Impregnerte materialer
Gips
Dekk
Flytende avfall

EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, og lignende Skal kastes i den lukkede containeren.

Vi minner om at det er viktig at det ikke kastes feil. Sameiet får da store ekstrakostnader.

Er containere fulle (til kanten) må det ikke kastes mer i de. Sjåfør må da laste av manuelt og legge i nye containere med konsekvens av merkostnader for sameiet.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar opp plass i fellesarealet.