Avregning Techem

Avregning for varme er utført og frigitt i techemportalen. I løpet av uken vil de som har beløp tilgode få dette utbetalt.

For 2019 justeres a-konto på fjernvarmen (varmtvann og oppvarming) slik at dette legges nærmere reelt forbruk. De som får igjen høye beløp i år eller får restregning skal da i neste år få en avregning som er nærmere reelt forbruk slik at dette unngås.