Ny renovasjonsordning for brukere av avfallssug på Fornebu

Ny renovasjonsordning for brukere av avfallssug på Fornebu.

Fremdriften for kildesortering av matavfallet vil følge denne planen:

1. Utlevering av startpakker: planlagt oppstart uke 9 (fra 25. februar)
a. Startpakker vil bli plassert ved sameienes inngangsdører. Det blir satt ut en startpakke pr leilighet.

2. Ommerking av nedkast vil foregå fortløpende fra rundt utlevering av startpakker og utover.
a. Ommerking av nedkast er væravhengig, så hvis det blir veldig lave temperaturer vil ommerking bli utsatt noe.

3. Kildesortering av matavfallet starter hver enkelt med så snart startpakke er mottatt.

Nå jobber vi med å få på plass alt som skal inn i startpakken. Startpakken vil inneholde:
 Kurv til matavfall
 Poser til matavfall
 Informasjon rundt kildesortering og avfallssug (inkludert kildesorteringsguide).

Vi oppfordrer dere alle til å starte opp kildesortering av matavfallet deres så snart dere får startpakken, selv om nedkast kanskje ikke er ferdig merket. Ommerking av nedkast kan fort ta litt tid. Både restavfall og matavfall skal kastes i samme nedkast, slik som i dag, men matavfallet skal kastes i egen pose. Matavfallet vil bli sortert ut optisk hos vår behandler og vil bli utnyttet til å lage biogass og biogjødsel.

Poser til matavfall vil bli levert ut to ganger i året; i uke 7 og uke 35. Hvis en går tom for poser før ny utlevering, kan en henvende seg til kommunen på mail: renovasjon@baerum.kommune eller på telefon: 67 50 40 50.

Grunnet liten interesse rundt informasjonsmøte og omvisning på avfallssentral vil ikke dette tilbudet bli fulgt opp nå. Vi vurderer om vi setter opp en omvisningsdag på en av avfallssentralene på et senere tidspunkt.

Henvendelser til Bærum kommune angående kildesortering av matavfall på Fornebu kan stiles til: renovasjon@baerum.kommune.no

Ved driftsstans, tekniske problemer eller propp i systemet kan dere ringe: Vakttelefonen: 47 46 90 00

Vi ønsker dere alle et godt nytt kildesorteringsår!
Med hilsen
Linda Marie Skryseth
overingeniør

Brev fra kommunen: Ny renovasjonsordning for brukere av avfallssug på Fornebu