Ladeanlegg

Da har vi endelig kommet så godt som i mål med ladeanlegget. Alle kan nå lade og skal ha mottatt nødvendig info om dette. Ta kontakt hvis dette ikke er tilfellet.

Siste arbeids som gjenstår er omkobling av inntak til nr. 8. Bygget skal over fra gammel til ny inntakskabel. Strømmen kobles ut førstkommende tirsdag mellom kl 9-12.