Årsmøte Hagebyen 1

Hei alle sammen,

Nå nærmer det seg årsmøte for 2018. Dette vil avholdes 01. april. Formell innkalling sendes ut senere.

I forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet ønsker vi at seksjonseiere sender inn saker de ønsker behandlet i årsmøtet. Det er flott om sakene som sendes inn har generell informasjon og et forslag til vedtak. Er det tiltak av større økonomisk art bør man få med konsekvens av dette, samt forslag til finansiering.

Saker må sendes inn til styret på epost til hagebyen1@gmail.com. Fristen for innsending er 10 februar.

På årsmøtet er det kun saker som er med i innkallingen som blir behandlet og man kan ikke fremme saker på møtet.