Utskifting garasjeporter

Torsdag 24. januar kl 10-12 skiftes den ytre porten pga. skader etter påkjørsel. Hele porten må skiftes. Det vil derfor ikke være mulig med inn- og utkjøring i tidsrommet kl 10-12 på dagen.

Etter ytre port er skiftet skiftes nedre seksjon i indre port. Dette tar kortere tid og inn- og utkjøring vil være stengt i en kortere periode.