Ladeanlegg

Vi har fått beskjed av Hafslund om at de ikke fikk koblet til ny inntakskabel i trafo. De hadde ikke ledig avgang (tilkoblingspunkt) på trafoen og dette må monteres. Vi har ikke fått dato for dette enda, men henger på for å få presset frem dette. Det er smått utrolig at de klusset til dette da de har vist om jobben i en lengre periode, samt gitt sameie tilbud på jobben. Frustrasjonsnivået er høyt og dessverre har vi ikke noe annen sanksjonsmulighet mot Hafslund enn å tydelig kommunisere situasjonen/misnøyen. Vi legger ut info med en gang vi har fått dette.