Status ladeanlegget

Ladeanlegget fungerer nå for alle innenfor første sving i hovedgarasjen. Dere skal ha mottatt faktura og bruksanvisning for bruk av ladeboksen samtidig.

For øvre garasje og strekket fram til første sving (de som kun har fått bakplate montert) så har ikke denne delen av anlegget strøm enda. All infrastruktur er på plass og ladeboksene ligge på lager hos entreprenør. Denne delen av anlegget forsynes av det nye inntaket fra trafoen på hjørnet mot Hagebyen 2. Arbeidet med å levere kabel fra trafo og inn til tavle for ladeanlegget er det Hafslund som skal levere. Styret og entreprenør har bestilte dette ved oppstart av arbeidene og har fått flere datoer bekreftet. Dessverre har Nettpartner (entreprenør til Hafslund) forskjøvet denne datoen flere ganger. Entreprenør har purret flere ganger og henger på. Dessverre er det slik at Hafslund gjør som de ønsker da det ikke får konsekvenser for de. Siste dato vi har fått fra Nettpartner er at de kommer 20. januar. Etter dette trenger entreprenør et par dager for å sette opp resterende ladebokser.

Dette er beklagelig og naturligvis skuffende for de som venter. Entreprenør purrer Hafslund i dag og styret gjør det samme. Skulle datoen endre seg i positiv retning vil vi oppdatere om dette fortløpende.

Styret