Ladeanlegg

Da har vi endelig kommet så godt som i mål med ladeanlegget. Alle kan nå lade og skal ha mottatt nødvendig info om dette. Ta kontakt hvis dette ikke er tilfellet.

Siste arbeids som gjenstår er omkobling av inntak til nr. 8. Bygget skal over fra gammel til ny inntakskabel. Strømmen kobles ut førstkommende tirsdag mellom kl 9-12.

 

 

Årsmøte Hagebyen 1

Hei alle sammen,

Nå nærmer det seg årsmøte for 2018. Dette vil avholdes 01. april. Formell innkalling sendes ut senere.

I forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet ønsker vi at seksjonseiere sender inn saker de ønsker behandlet i årsmøtet. Det er flott om sakene som sendes inn har generell informasjon og et forslag til vedtak. Er det tiltak av større økonomisk art bør man få med konsekvens av dette, samt forslag til finansiering.

Saker må sendes inn til styret på epost til hagebyen1@gmail.com. Fristen for innsending er 10 februar.

På årsmøtet er det kun saker som er med i innkallingen som blir behandlet og man kan ikke fremme saker på møtet.

 

 

TIL BEBOERE I BOLIGSAMEIET HAGEBYEN 1

VALGKOMITEEN ØNSKER Å KOMME I KONTAKT MED BEBOERE SOM ØNSKER Å SITTE I STYRET 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som står på valg. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å sitte i styret i Hagebyen 1.

Valgkomiteens oppgave er å få på plass et representativt styre, hvor alle hustyper, kvinner og men, unge som eldre. I år oppfordrer særlig kvinner, eldre og blokkbeboere til å melde seg. I tillegg til styremedlemmer trenger vi flere frivillige til trivselskomiteen, som også er en fin måte å bli bedre kjent med naboer og nærmiljøet. 

SOM STYREMMEDLEM FÅR DU:

 • Anledning til å påvirke ditt eget bomiljø
 • Kompetanse innen bolig og forvaltning
 • Anledning til å utvide din kontaktflate og få mange nye venner
 • Delta i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid
 • En morsom og krevende «hobby»
 • Erfaring og opplæring, som et positivt tilskudd til jobb og karriere
 • Honorar for innsatsen

FOR VALGKOMITEEN ER DET VIKTIG Å FÅ KANDIDATER SOM:

 • Representerer alle boligtypene i sameiet
 • Er engasjerte og motiverte og effektive
 • Innehar en kompetanse som ansees som nyttig for sameiet
 • Gir styret en god fordeling av kjønn og alder

KONTAKT OSS:

Send oss gjerne noen linjer innen 10 februar 2015 om hvorfor akkurat du er aktuell som styremedlem. Vi ønsker også tips fra beboere som mener å kjenne gode kandidater til styret.

til e-post: crossaak@gmail.com,  gkjo@equinor.com eller sven@ergo-line.com 

Ladeanlegg

Vi har fått beskjed av Hafslund om at de ikke fikk koblet til ny inntakskabel i trafo. De hadde ikke ledig avgang (tilkoblingspunkt) på trafoen og dette må monteres. Vi har ikke fått dato for dette enda, men henger på for å få presset frem dette. Det er smått utrolig at de klusset til dette da de har vist om jobben i en lengre periode, samt gitt sameie tilbud på jobben. Frustrasjonsnivået er høyt og dessverre har vi ikke noe annen sanksjonsmulighet mot Hafslund enn å tydelig kommunisere situasjonen/misnøyen. Vi legger ut info med en gang vi har fått dette.

Utskifting garasjeporter

Torsdag 24. januar kl 10-12 skiftes den ytre porten pga. skader etter påkjørsel. Hele porten må skiftes. Det vil derfor ikke være mulig med inn- og utkjøring i tidsrommet kl 10-12 på dagen.

Etter ytre port er skiftet skiftes nedre seksjon i indre port. Dette tar kortere tid og inn- og utkjøring vil være stengt i en kortere periode.

Status ladeanlegget

Ladeanlegget fungerer nå for alle innenfor første sving i hovedgarasjen. Dere skal ha mottatt faktura og bruksanvisning for bruk av ladeboksen samtidig.

For øvre garasje og strekket fram til første sving (de som kun har fått bakplate montert) så har ikke denne delen av anlegget strøm enda. All infrastruktur er på plass og ladeboksene ligge på lager hos entreprenør. Denne delen av anlegget forsynes av det nye inntaket fra trafoen på hjørnet mot Hagebyen 2. Arbeidet med å levere kabel fra trafo og inn til tavle for ladeanlegget er det Hafslund som skal levere. Styret og entreprenør har bestilte dette ved oppstart av arbeidene og har fått flere datoer bekreftet. Dessverre har Nettpartner (entreprenør til Hafslund) forskjøvet denne datoen flere ganger. Entreprenør har purret flere ganger og henger på. Dessverre er det slik at Hafslund gjør som de ønsker da det ikke får konsekvenser for de. Siste dato vi har fått fra Nettpartner er at de kommer 20. januar. Etter dette trenger entreprenør et par dager for å sette opp resterende ladebokser.

Dette er beklagelig og naturligvis skuffende for de som venter. Entreprenør purrer Hafslund i dag og styret gjør det samme. Skulle datoen endre seg i positiv retning vil vi oppdatere om dette fortløpende.

Styret

 

 

Juletre

Vi fortsetter som tidligere år med en organisert innsamling av juletrær. Legg disse på den lille kollen ved siden av gjesteparkeringen mot den store plassen. Trær kan legges ut til og med onsdag 9 januar.