Parkeringsregulering Hagebyen 1

Fra 1.1.2019 vil Østlandste Parkering AS kontrollere våre gjesteparkeringsplasser og fellesarealer. Den gamle ordningen med SMS vil ikke lengre være gyldig, og betaling må skje gjennom EasyPark applikasjonen eller via betalingsautomat i gjesteparkeringskjeller. Ved betaling på automat kan kun kontanter benyttes, samt lapp må legges synlig i frontruten. Satsene for gjesteparkering blir 20 kr (eks easyparkavgift) for 5 timer, og 50 kr døgnet (eks easyparkavgift). Easyparkavgiften er per i dag på 15%.

De som har MC på oppmerkede MC plasser i garasjen, må snarest melde seg til styret via hagebyen1@gmail.com for å leie plass i gjestegarasjen. Leie av MC plass er per nå 600 kr mnd, og leie av p-plass for bil er 1200 kr mnd.

De kommende ukene vil det komme opp skilt på uteområdene, samt i garasjeanlegget. Gjesteplassene i garasjen er fremdeles forbeholdt gjester til sameiet, og er ikke ment som beboerparkering. Beboere som ønsker å stå på gjesteparkeringsplassen kan leie p-plass av styret, så langt utleieplassene rekker.

 

image001.png