Ladeanlegg ELBIL

Ladeanlegget for stor kjeller (under 2+2) er hovedsakelig ferdigstilt. Her gjenstår arbeider med å få montert målere. Dette utføres av Hafslund. Arbeidet er bestilt og deler av anlegget som forsynes av tavler i store garasjen settes i drift når dette er gjort. Trolig i starten av desember.

For lille garasjen legges det inn denne/neste uke nytt inntak. Nytt inntak (kabel) må legges og kobles i ny tavle. Etter dette er utført settes denne delen av anlegget i drift. Vi presser på og arbeider for at det skjer på denne siden av jul, men kan bli i starten av Januar. Her er det eksternt selskap fra Hafslund som gjør mye av jobben. Som følge av dette, samt strenge krav til utførelse/rutiner/varsling mm. er anlegget dessverre noe forsinket.

Styret