Utbedring asfalt bak 2+2 mot Snarøyveien

I morgen starter arbeider med utbedring av asfalt med setningsskader mot Snarøyveien. Arbeidene utføres og ferdigstilles frem mot helgen. Vi fikk vite dette i dag av Veidekke, derfor kort varsling. Dette er en reklamasjonssak og vi prioriteter å få utført arbeidene slik at dette ikke må gjøres til våren.

Det må påregnes støy i perioden, det vil brukes maskiner og sikkerhetspersonell. Vi ber alle passe på og være forsiktige i området.