Utkobling av strøm

I forbindelse med tilkobling av ladeanlegget til elbil vil det bli behov for å koble ut strøm i følgende bygg:

Ombygging HF Regattaveien 42 1 19.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00
Ombygging HF Regattaveien 101 1 14.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00
Ombygging HF Regattaveien 79 1 13.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00
Ombygging HF Regattaveien 59 1 20.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00