Bommer

I løpet av denne/neste uke vil Steen&Lund grave og støpe 6 stk. nye fundamenter til bommer. Dette utføres på dagtid. Bommene plasseres ut iht. vedtak i årsmøte for 2017, samt supplert slik at det blir likt for begge tun foran blokkene. Bommene er i produksjon og monteres opp asap ved levering.

Nye bommer vil få innebygde sylindere og kan låses opp med nøkkel til leilighet som resterende bommer i sameiet. Låsene monteres noe etter bommene leveres da sylindere skal produseres og monteres av låsesmed.

Styret

Ladeanlegg ELBIL

Ladeanlegget for stor kjeller (under 2+2) er hovedsakelig ferdigstilt. Her gjenstår arbeider med å få montert målere. Dette utføres av Hafslund. Arbeidet er bestilt og deler av anlegget som forsynes av tavler i store garasjen settes i drift når dette er gjort. Trolig i starten av desember.

For lille garasjen legges det inn denne/neste uke nytt inntak. Nytt inntak (kabel) må legges og kobles i ny tavle. Etter dette er utført settes denne delen av anlegget i drift. Vi presser på og arbeider for at det skjer på denne siden av jul, men kan bli i starten av Januar. Her er det eksternt selskap fra Hafslund som gjør mye av jobben. Som følge av dette, samt strenge krav til utførelse/rutiner/varsling mm. er anlegget dessverre noe forsinket.

Styret

Utbedring asfalt bak 2+2 mot Snarøyveien

I morgen starter arbeider med utbedring av asfalt med setningsskader mot Snarøyveien. Arbeidene utføres og ferdigstilles frem mot helgen. Vi fikk vite dette i dag av Veidekke, derfor kort varsling. Dette er en reklamasjonssak og vi prioriteter å få utført arbeidene slik at dette ikke må gjøres til våren.

Det må påregnes støy i perioden, det vil brukes maskiner og sikkerhetspersonell. Vi ber alle passe på og være forsiktige i området.

Julegrantenning

Julegrantenning

Hagebyen 1’s festkomite har gleden av å invitere alle beboere til tenning av årets julegran på den store lekeplassen 2.desember fra kl. 17.00. Snarøya Skolekorps kommer for å spille for oss, og vi serverer tradisjonen tro gløgg, pepperkaker og god stemning Det blir også en liten overraskelse til alle barna. Vi gleder oss og håper så mange som mulig kan komme. Julegranen tennes ca. 17.15. Velkommen!

Utkobling av strøm

I forbindelse med tilkobling av ladeanlegget til elbil vil det bli behov for å koble ut strøm i følgende bygg:

Ombygging HF Regattaveien 42 1 19.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00
Ombygging HF Regattaveien 101 1 14.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00
Ombygging HF Regattaveien 79 1 13.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00
Ombygging HF Regattaveien 59 1 20.11 Medfører strømutkobling i leiligheter og fellesareal fra kl 09.00-15.00