Nye vedtekter

Hei,

Den 01.01.2018 trådte ny eierseksjonlov i kraft. Dette innebærer at sameiets vedtekter bør revideres og tilpasses den nye loven i løpet av 2018.

Nye vedtekter
Vedlagt under ligger forslag til nye vedtekter og eksisterende vedtekter. Nye vedtekter tar utgangspunkt i eksisterende vedtekter og med de endringer i henhold til ny eierseksjonlov.

I overgangsreglene til nye eierseksjonslov fremgår det at dersom sameiet har
vedtektsbestemmelser som er i strid med ny eierseksjonslov, slutter disse å gjelde senest ett år etter at loven er trådt i kraft. Det betyr at disse vedtektsbestemmelsene gjelder frem til 01.01.2019, med mindre vedtektene endres i løpet av 2018.

Dagens vedtekter: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Eksisterende vedtekter

Forslag til nye vedtekter: 7329 – Forslag til nye vedtekter (1)

Forslag til nye vedtekter merket med forskjeller. Dette er en overordnet merking da det ikke er praktisk å markere hvert ord/setning som er endret pga endringens art/omfang etc.  7329 – Forslag til nye vedtekter

Det kommer en formell innkalling med posten til ekstraordinært årsmøte den 6 november kl 1700 på Hundsund Skole. Etter årsmøtet så inviteres det til et uformelt beboermøte.

Mvh
Styret