Etablering av ladeanlegg

Hei,

Arbeider med montering av ladeanlegg til elkjøretøy er godt i gang. Noeen har hatt litt vansker med å forstå fremdriftsplanen. Vi legger derfor ut en forenklet utgave i håp om at dette er oppklarende. Vi minner om at alle må flytte bilene sine uavhengig om man skal ha ladeboks eller ikke.

Det har kommet enkelte spm. om innbetaling av kr 7000,-. Dette dekker kostnad for grunninstallasjon for ladeanlegget. Altså sikrer at alle får tilgang til å etablere et ladepunkt hvis man ønsker dette. Dette er i tråd med vedtak fra årsmøte 2017. Her finner man innkalling og protokoll hvis man ønsker å lese mer om dette.

https://hagebyen1.no/sameiet/innkalling-og-protokoller-fra-arsmoter/

Dette er en kostnad som tilkommer alle seksjonseiere i Hagebyen 1 uavhengig om man ønsker ladepunkt eller ikke. Montering av ladeboks kommer i tillegg og er frivillig. Dette kan monteres senere etter ønske.

 

Fremdrift

Se på plantegningen som viser nummerert parkeringsplass og et rødt tall med felt. Hvert enkelt felt har datoer arbeider pågår som er kommentert under.

Bil må være fjernet fra parkeringsplassen fra 07.00 til 20.00

Felt:                       Arbeid pågår (bil må være fjernet)

1.1                         15-16 oktober

1.2                         17-18 oktober

2.1                         22-23 oktober

2.2                         24-25 oktober

3.1                         29-30 oktober

3.2                         31 oktober – 1 november

4.1                         5-6 november

4.2                         78 november

5.1                         3-4 oktober

5.2                         1-2 oktober

6.1                         8-9 oktober

6.2                         10-11 oktober

I tidsrommet 12, 13, 14 og 19 November vil det være behov for utkobling av strøm i hovedtavler. Det betyr at det ikke er strøm i leiligheter/fellesarealer/heis. Dette skjer i tidsrommet 09.00-15.00. Kun en tavle per dag (en dag uten strøm).

Tegning fremdrift_Side_2.jpgTegning fremdrift_Side_1.jpg