Nye vedtekter

Hei,

Den 01.01.2018 trådte ny eierseksjonlov i kraft. Dette innebærer at sameiets vedtekter bør revideres og tilpasses den nye loven i løpet av 2018.

Nye vedtekter
Vedlagt under ligger forslag til nye vedtekter og eksisterende vedtekter. Nye vedtekter tar utgangspunkt i eksisterende vedtekter og med de endringer i henhold til ny eierseksjonlov.

I overgangsreglene til nye eierseksjonslov fremgår det at dersom sameiet har
vedtektsbestemmelser som er i strid med ny eierseksjonslov, slutter disse å gjelde senest ett år etter at loven er trådt i kraft. Det betyr at disse vedtektsbestemmelsene gjelder frem til 01.01.2019, med mindre vedtektene endres i løpet av 2018.

Dagens vedtekter: 7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Eksisterende vedtekter

Forslag til nye vedtekter: 7329 – Forslag til nye vedtekter (1)

Forslag til nye vedtekter merket med forskjeller. Dette er en overordnet merking da det ikke er praktisk å markere hvert ord/setning som er endret pga endringens art/omfang etc.  7329 – Forslag til nye vedtekter

Det kommer en formell innkalling med posten til ekstraordinært årsmøte den 6 november kl 1700 på Hundsund Skole. Etter årsmøtet så inviteres det til et uformelt beboermøte.

Mvh
Styret

Etablering av ladeanlegg

Hei,

Arbeider med montering av ladeanlegg til elkjøretøy er godt i gang. Noeen har hatt litt vansker med å forstå fremdriftsplanen. Vi legger derfor ut en forenklet utgave i håp om at dette er oppklarende. Vi minner om at alle må flytte bilene sine uavhengig om man skal ha ladeboks eller ikke.

Det har kommet enkelte spm. om innbetaling av kr 7000,-. Dette dekker kostnad for grunninstallasjon for ladeanlegget. Altså sikrer at alle får tilgang til å etablere et ladepunkt hvis man ønsker dette. Dette er i tråd med vedtak fra årsmøte 2017. Her finner man innkalling og protokoll hvis man ønsker å lese mer om dette.

https://hagebyen1.no/sameiet/innkalling-og-protokoller-fra-arsmoter/

Dette er en kostnad som tilkommer alle seksjonseiere i Hagebyen 1 uavhengig om man ønsker ladepunkt eller ikke. Montering av ladeboks kommer i tillegg og er frivillig. Dette kan monteres senere etter ønske.

 

Fremdrift

Se på plantegningen som viser nummerert parkeringsplass og et rødt tall med felt. Hvert enkelt felt har datoer arbeider pågår som er kommentert under.

Bil må være fjernet fra parkeringsplassen fra 07.00 til 20.00

Felt:                       Arbeid pågår (bil må være fjernet)

1.1                         15-16 oktober

1.2                         17-18 oktober

2.1                         22-23 oktober

2.2                         24-25 oktober

3.1                         29-30 oktober

3.2                         31 oktober – 1 november

4.1                         5-6 november

4.2                         78 november

5.1                         3-4 oktober

5.2                         1-2 oktober

6.1                         8-9 oktober

6.2                         10-11 oktober

I tidsrommet 12, 13, 14 og 19 November vil det være behov for utkobling av strøm i hovedtavler. Det betyr at det ikke er strøm i leiligheter/fellesarealer/heis. Dette skjer i tidsrommet 09.00-15.00. Kun en tavle per dag (en dag uten strøm).

Tegning fremdrift_Side_2.jpgTegning fremdrift_Side_1.jpg