Ladeanlegg garasje

Hei alle sammen,

Gledelige nyheter til alle som venter på ladeanlegget i garasjen. Arbeidene er godt i gang med prosjektering og vil starte opp fysisk 1 oktober.

Arbeidene vil utføres i etapper og man starter i den lille garasjen.

P-plasser som det arbeides på må være tomme på dagtid. Arbeidene kommer til å pågå i tidsrommet mandag-torsdag 07:00-18:00. De plasser som påvirkes av arbeidene kan benytte gjesteparkeringen (vi er i dialog med OBOS om lån av grusplassen).

Her er info om fremdrift og bestillingsskjema. Det er veldig viktig at man sender inn bestillingsskjema til 1 oktober (NB: Ved bestilling senere vil det tilkomme en liten økning i pris på montering)

Fremdriftsplan: Fremdrift
(Finn nummer på p-plass på tegning. Der kan man også lese av et siffer 1.1-6.1. I fremdriftsplanen står dato for arbeider bak siffer)

Zaptec brukermanual: ZapCharger Pro User manual_Multi language_ZM000325-3

Produktark Zaptec: Prduktark Zapcharger Pro

Plantegning med fremdrift: H1 plantegning

Bestillingsskjema ladeboks: Bestillingsskjema for Ladestasjoner til beboerer i Eierseksjonen Hagebyen 1
Det vil bli satt opp en brakke på gjesteparkeringen utendørs som entreprenør skal benytte seg av.

EKSISTERENDE LADEPUNKTER

Iht. vedtak på årsmøtet tilstrebes det å beholde eksisterende ladepunkter. Skulle det vise seg at kapasitet i hovedtavle er for lav kan det hende disse må kobles fra (siste kontrakt). Eksisterende ladebokser kan ikke kobles til nytt anlegg.

Hilsen Styret