Utbedring skade garasje

Arbeidene med mer omfattende undersøkelser og utbedring av skaden etter boreskaden i garasjen vil påbegynne i morgen. I forbindelse med dette har vi blitt varslet om at det vil være nødvendig å grave opp kollen over skadestedet. Det forventes derfor at området blir avsperret og at det i perioden fremover vil foregå arbeider med gravemaskin/lastebil.