Avregning varme

Avregningen fra Techem er godkjent og frigitt alle seksjonseiere. Alle bør få denne tilsendt snart med oppgjør.

NB: For mange har de siste års oppgjør resultert i en tilbakebetaling. Fra og med nå vil a-konto justeres slik at dette bør gå i null til neste år. Dette kan selvfølgelig ikke garanteres og man bør ta hensyn til dette.