Hekker – vedlikehold

Det har kommet noen tilbakemeldinger om manglende vedlikehold av hekker fra sameiets side. På årsmøte for 2016 ble det fremmet forslag om at sameiet skulle stå for vedlikehold av hekker (tilhørende seksjoner) dette ble nedstemt.

Vedlikehold av hekker tilhørende seksjoner er det seksjonseier som må vedlikeholde. Det finnes mer informasjon om dette her:

https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/instruks-for-hekker-og-beplantning/

Seksjonseier er selv ansvarlig for klipping, barking, gjødsling, vanning etc.

For hekker/planter på fellesarealer skjøtes dette av vaktmester eller gartner.

Vi minner også om vedtak angående høyder på hekk fra årets og tidligere årsmøter

Hilsen Styret