Kjøring på området

Liten oppfordring til alle sammen som er veldig viktig. Vi har i den siste tiden registrert og fått tilbakemeldinger om en del kjøring inne på området som ikke er ønskelig. Nå har sommeren kommet og det er mange store og små som er ute og leker. De tenker ikke på biltrafikk når de leker hjemme.Hovedsaklig gjelder dette eksterne leverandører som budbiler, håndverkere etc.

Bommene skal til enhver tid være lukket og låst. Får man leveranser skal man sørge for åpning/lukking av bommene. Nøkkel i nøkkelboks skal ikke benyttes til dette formål. Får man levert tjenester over flere dager skal kun høyst nødvendig kjøring foregå inne på området og leverandører skal benytte gjesteparkering.

Styret