Hekker – vedlikehold

Det har kommet noen tilbakemeldinger om manglende vedlikehold av hekker fra sameiets side. På årsmøte for 2016 ble det fremmet forslag om at sameiet skulle stå for vedlikehold av hekker (tilhørende seksjoner) dette ble nedstemt.

Vedlikehold av hekker tilhørende seksjoner er det seksjonseier som må vedlikeholde. Det finnes mer informasjon om dette her:

https://hagebyen1.no/regelverk/instrukser/instruks-for-hekker-og-beplantning/

Seksjonseier er selv ansvarlig for klipping, barking, gjødsling, vanning etc.

For hekker/planter på fellesarealer skjøtes dette av vaktmester eller gartner.

Vi minner også om vedtak angående høyder på hekk fra årets og tidligere årsmøter

Hilsen Styret

 

Kjøring på området

Liten oppfordring til alle sammen som er veldig viktig. Vi har i den siste tiden registrert og fått tilbakemeldinger om en del kjøring inne på området som ikke er ønskelig. Nå har sommeren kommet og det er mange store og små som er ute og leker. De tenker ikke på biltrafikk når de leker hjemme.Hovedsaklig gjelder dette eksterne leverandører som budbiler, håndverkere etc.

Bommene skal til enhver tid være lukket og låst. Får man leveranser skal man sørge for åpning/lukking av bommene. Nøkkel i nøkkelboks skal ikke benyttes til dette formål. Får man levert tjenester over flere dager skal kun høyst nødvendig kjøring foregå inne på området og leverandører skal benytte gjesteparkering.

Styret

 

Sandkasser

Det er kjørt ut sand til sandkassene som er lagt i hauger. Vaktmester vil til uken spre dette ut etter behov. Alle er hjertelig velkomne til litt egeninnsats så sparer vi litt midler på den arbeidsoppgaven.

Ønsker alle en flott helg!