Gravearbeider

Denne uken vil det graves opp mellom Regattaveien 7 og inn på hjørnet til Regattaveien 5. Uttrekksledningen (kloakk) er skadet og må skiftes for å unngå driftstans.

Skulle det bli begrensninger på bruk av vann vil rørlegger varsle dette spesielt.

Arbeidet organiseres og utføres av Veidekke med underleverandører.

Det vil være anledning for å hente ut dekodere i dag mellom kl 19:15 og 19:30.

Mvh
Styret