Test av brannalarmanlegg

Førstkommende lørdag 28.08.2017 kl 0800 vil brannalarmen testes med lyd. Dette må gjøres og service/test av anlegget er pålagt. Varsel er også hengt opp på inngangsdører.

Flere opplever problemer med sensorer i sine leiligheter. Servicepersonell var på plass i dag for å kontrollere. For som ikke kunne være hjemme i dag i berørte leiligheter vil service utføres på lørdag i forbindelse med testingen.

Brøytepinner

Brøytepinnene er nå satt opp for sesongen. Disse er naturligvis meget spennende for de små og svinn er påregnet. Ber likevel om litt assistanse til å sette opp pinner som velter, samt at man passer på at færrest mulig går med til lek. Brøytemannskapene er ikke lommekjent og det går fort litt deler av sandkasser, gressplener mm. hvis pinnene er borte. Takk for hjelpen:)

Brannalarmanlegg

Det oppleves til stadighet problemer med brannvarslingsanlegget. Hovedsaklig oppleves det problemer med detektorer, og spesielt forurensede detektorer. Styret og vaktmester sender regelmessig inn feilmeldingene til selskap som er ansvarlig for service på anlegget.

For at anlegget skal stå kortest mulig med eventuelle feil ber vi om at alle som ser feil på hovedtavler eller opplever feil med detektorer i seksjonene melder dette inn til styret.

Takk for hjelpen:)