Barnevognskur og områdeskilt

Barnevognskur for tun Regattaveien 1-7 blir levert i uke 43. Produksjonen har tatt lengre tid en forventet.

Det blir bestilt områdeskilt i disse dager så fremkommeligheten for besøkende blir bedre. Disse settes forhåpentligvis opp i løpet av oktober.