Søppel

Dessverre er det tid ingen for en liten oppmuntring og opplæring. I den siste tiden har det ved flere avfallshydranter blitt henlagt søppel utenfor. Dette bidrar til et lite trivelig miljø, stor sjenanse for naboer, tiltrekker seg skadedyr, innhold kan være til stor fare for små barn etc.

Er hydranten man skal benytte full må man ta med seg dette til en annen hydrant, oppbevare det i seksjon til hydrant er tømt eller kjøre det til Isi avfallstasjon. Det er ikke vaktmester, naboen, styret eller andre sin jobb og rydde opp etter naboen sin.

Er hydranten full er det mulig å ringe vakttelefonen til ENVAC og informere om at anlegget er fult. Styret har ved flere anledninger bedt om hyppigere tømming. Allikevel er det kommunen som drifter anlegget. Flere henvendelser fra seksjonseiere vil kanskje tydeliggjøre problemstillingen.