Informasjon vedrørende salg av parkeringsplasser med ladepunkt

Viktig informasjon ved salg av parkeringsplasser med ladepunkt
 
Ved salg av parkeringsplass med ladepunkt (enten ved salg sammen med leilighet eller separat) er det viktig å være klar over følgende:
  • Ved salg av parkeringsplass med ladepunkt må ny eier søke styret om å få beholde ladepunktet dersom man ønsker dette. Det må også skrives ny kontrakt med ny eier
    • Kontrakt med gammel eier annulleres og overføres ikke til ny eier.
  • Eventuell ny kontrakt må på plass før overtagelse av parkeringsplassen/leiligheten. Dersom du skal selge plass med ladepunkt bør du derfor ta kontakt med styret i god tid før ny eier skal overta, samt gi nødvendig informasjon til interesserte kjøpere i forkant av salget.
  • Styret vil vurdere søknad om å få beholde ladepunkt opp mot andre sameieres behov. 
    • Dette betyr at alle nye kontrakter blir av den nye typen med 10A sikring og begrenset tidspunkt for lading. Sikringen til ladepunktet må byttes til 10A dersom den eksisterende er 16A.
  • Det er flere sameiere som venter på ledig kapasitet i strømnettet vårt for å kunne sette opp eget ladepunkt. Det vil generelt si at dersom man ikke har behov for å lade bil vil det heller ikke gis tillatelse til å beholde ladepunktet, slik at kapasiteten kan fordeles til andre.
  • Dersom ny kontrakt ikke kommer på plass må ladepunktet (inkludert, kabel, sikring, etc) fjernes, dette er ansvaret til selger av parkeringsplassen.
Se også de enkelte signerte kontrakter samt informasjon på hjemmesiden for mer detaljer.
Styret