Ekstraordinært sameiemøte

Det er kalt inn til ekstraordinært sameiemøte onsdag 28. juni kl 18:00.

Bakgrunnen for innkallingen er å stoppe foreldelsesfrister i forbindelse med reklamasjoner mot utbygger Veifor AS. Utbygger har utbedret flere saker, men det gjenstår flere saker som avvises eller treneres. For å unngå at saker foreldes må det legges inn en forliksklage. Dette gjøres for å videre kunne fortsette arbeidet med å vurdere hvilke reklamasjoner/krav som skal følges opp videre eller avsluttes. Det fremmes ikke et søksmål nå med en liste over feil/mangler som vi mener utbygger må fikse. Dette er eventuelt en del av videre saksgang, og som det naturligvis vil komme informasjon om.

Reklamasjonssakene som det er snakk om er nevnt i innkallinger til sameiemøtene de siste årene, samt infoskriv sendt ut tidligere i år. Hovedsaklig gjelder dette garasjen, avlesing av individuelle målere, grøntareal, tilrettelegging av elbiler, sykkelparkering, manglende kvaliteter som vil medføre økte vedlikeholdskostnader eller kortere levetider, problemer med kaldt- og varmtvann i blokker, problemer med ventilasjonsanlegg, samt en rekke mindre saker.

Kostnaden på kr 10 000,- er samlet for alle og ikke en kostnad som hver enkelt seksjoneier kan få. Dette er ikke noe vi kan endre på og slik sett en risiko vi må ta for å få stoppet foreldelsesfrister. Skulle det ende med at denne kostnaden tilkommer seksjonseierne på forliksklagen så betales dette av sameiet.

For de som ikke kan delta leveres fullmakter i postkassen til styremedlem Espen Klein, Regattaveien 103.

Mvh
Styret