Vedlegg til pkt. 5F i innkalling til Sameiermøte 2017

Det opplyses i innkallingen til Sameiermøte for 2017 under punkt 5F at instrukser og kontrakter ligger på hjemmesiden.

For enkelhets skyld lister vi her opp direkte lenker til alle disse, som forøvrig ligger under separate sider i menypunktene Regelverk / Instrukser og Garasje: