Vedlegg til pkt. 5B) i innkallingen til Sameiermøte 2017

I den utsendte innkallingen til Sameiermøtet 2017 er det referert til vedlegg i punkt 5B). Da disse vedleggene ikke lå med innkallingen legges de ved her. Vi gjør oppmerksom på at vedleggene kun er ment som informasjon/illustrasjon.

Styret

1. Blokk 2 sider

2. Blokk 2 sider utenfra

3. Blokk hel innglassing front

4. Blokk hel innglassing

5. Terrasse rekkehus

6. Terrasse 4.etasje 2+2

Beregning av last på balkong

Mail fra Høyer Finseth

Pristilbud Hagebyen1

Forslag til instruks for innglassing