Feilparkering – gjesteparkering

Det står en uregistrert Mercedes på gjesteparkeringen. Uregistrerte kjøretøy kan ikke stå på plassen da styret ikke kan kontakte eier. Derfor ser vi ingen annen mulighet enn å legge ut dette på hjemmesiden.

Det er ikke betalt for parkering og det er ikke spurt om tillatelse til bruk av plassen. Styret ber eier om å ta kontakt raskt. Oppnås ikke kontakt vil det bestilles borttauing av bilen. Dette er hjemlet i gjeldende parkeringsregler i sameiet.

Borttauing vil bestilles mandag 13. mars kl 08.00.

Mvh
Styret