Vedlegg til pkt. 5F i innkalling til Sameiermøte 2017

Det opplyses i innkallingen til Sameiermøte for 2017 under punkt 5F at instrukser og kontrakter ligger på hjemmesiden.

For enkelhets skyld lister vi her opp direkte lenker til alle disse, som forøvrig ligger under separate sider i menypunktene Regelverk / Instrukser og Garasje:

Vedlegg til pkt. 5B) i innkallingen til Sameiermøte 2017

I den utsendte innkallingen til Sameiermøtet 2017 er det referert til vedlegg i punkt 5B). Da disse vedleggene ikke lå med innkallingen legges de ved her. Vi gjør oppmerksom på at vedleggene kun er ment som informasjon/illustrasjon.

Styret

1. Blokk 2 sider

2. Blokk 2 sider utenfra

3. Blokk hel innglassing front

4. Blokk hel innglassing

5. Terrasse rekkehus

6. Terrasse 4.etasje 2+2

Beregning av last på balkong

Mail fra Høyer Finseth

Pristilbud Hagebyen1

Forslag til instruks for innglassing

 

 

 

Feilparkering – gjesteparkering

Det står en uregistrert Mercedes på gjesteparkeringen. Uregistrerte kjøretøy kan ikke stå på plassen da styret ikke kan kontakte eier. Derfor ser vi ingen annen mulighet enn å legge ut dette på hjemmesiden.

Det er ikke betalt for parkering og det er ikke spurt om tillatelse til bruk av plassen. Styret ber eier om å ta kontakt raskt. Oppnås ikke kontakt vil det bestilles borttauing av bilen. Dette er hjemlet i gjeldende parkeringsregler i sameiet.

Borttauing vil bestilles mandag 13. mars kl 08.00.

Mvh
Styret