HMS varsel KJELLERBODER

Det er flott at alle benytter boder i kjelleren til oppbevaring av sine eiendeler, men det er registrert at flere boder har eiendeler som er i alt for kort avstand til sprinkleranlegget. Av HMS  hensyn må eiendeler  være i 50 cm avstand fra sprinkleranlegget.

Følgende boder har eiendeler som er  plassert for nær sprinkleranlegget; 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114.

Vi må be eiere av disse bodene sjekke og flytte  sine gjenstander i forsvarlig avstand fra sprinkleranlegget takk.

brannalarm

Mvh, styret