Rydding av sykler og trapperom i gang

Vaktmester har startet opprydningen i sykler ute og inne, samt trapperom.

Gjenstander som er fjernet fra sykkelstativer og trapperom er så langt satt på parkeringsplassene 104 og 106. Bortkjøring av gjenstandene starter 15.2.

Det er fortsatt en del rydding som gjenstår, spesielt i sykkelstativene. Hvis noen mangler merke på sykkel bes de sette på disse omgående for å unngå fjerning.