HMS varsel KJELLERBODER

Det er flott at alle benytter boder i kjelleren til oppbevaring av sine eiendeler, men det er registrert at flere boder har eiendeler som er i alt for kort avstand til sprinkleranlegget. Av HMS  hensyn må eiendeler  være i 50 cm avstand fra sprinkleranlegget.

Følgende boder har eiendeler som er  plassert for nær sprinkleranlegget; 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114.

Vi må be eiere av disse bodene sjekke og flytte  sine gjenstander i forsvarlig avstand fra sprinkleranlegget takk.

brannalarm

Mvh, styret

Rydding av sykler og trapperom i gang

Vaktmester har startet opprydningen i sykler ute og inne, samt trapperom.

Gjenstander som er fjernet fra sykkelstativer og trapperom er så langt satt på parkeringsplassene 104 og 106. Bortkjøring av gjenstandene starter 15.2.

Det er fortsatt en del rydding som gjenstår, spesielt i sykkelstativene. Hvis noen mangler merke på sykkel bes de sette på disse omgående for å unngå fjerning.