AVFALLSHYDRANTER OG SØPPEL

Mange beboere har meldt ifra til styret om gjentatte utfordringer med gjensetting av avfall, både restavfall og papir/papp, utenfor avfallshydrantene. Styret ser også at beboere IKKE  river opp papir og papp tilstrekkelig og dette medfører forsinkelser i nedsugs systemet eller tett system. Fortsetter dette vil enkelte beboere belaste sameiet, enten i økte kostnader til vedlikehold av avfallshydrantene, eller ved at skadedyr søker seg inn på området for en matbit fra beboeres restavfall.

Styret har vært i  kommunikasjon med Bærum Kommune siden mai 2016 om å få på plass synlig veiledning på avfallshydranten, og dette er nå kommet på plass. Dette gir klar informasjon om hvordan  en skal kaste sitt søppel i hydrantene. Vennligst følg dette og be andre om å gjøre det samme så får vi orden og trivsel og ingen skadedyr i vårt sameie. Styret takker for alles gode samarbeid og oppfølging.